Lab_3_Vitalii_Onysko_TR_11.docx

School
Lviv Polytechnic National University*
*We are not endorsed by this school
Course
САПР 111
Pages
3
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by PresidentBaboon4117 on coursehero.com
Міністерство освіти і науки України Національний університет "Львівська політехніка" Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Звіт до лабораторної роботи №3 з дисципліни « Фізика (Телекомунікації та радіотехніка), частина І » Варіант 4 Виконав: ст. гр. ТР-11 Онисько Віталій Прийняв: Бендак А.В. Львів - 2021
Лабораторна робота №3 Перевірка закону Ома для електричного кола постійного струму. Мета роботи: перевірити закон Ома для постійного струму. Порядок виконання роботи. 1. Скласти електричне коло, яке зображене на рис. II.1. 2. Встановити внутрішній опір джерела струму , відповідно до варіанту. 3. Встановити та записати в таблицю значення опорів RM, RA i R1, R2, R3 відповідно до варіанту. 4. Виміряти силу струму I B в колі за допомогою амперметра. 5. За допомогою вольтметра виміряти: а) напругу UR В на опорі R1 ; б) напругу URm B на клемах магазину опорів; в) ЕРС Ɛ B джерела струму, для цього необхідно попередньо роз'єднати коло. 6. Обчислити за формулою URA = I BRA напругу на амперметрі. 7. Обчислити , враховуючи, що внутрішній опір джерела струму малий порівняно з зовнішнім. Порівняти обчислене значення Ɛ об з виміряним. 8. Перевірити справедливість закону Ома для замкнутого кола, обчисливши величину струму , порівняти це значення з виміряним. 9. Перевірити справедливість закону Ома для однорідної ділянки кола. Для цього обчислити , і порівняти обчислене значення з виміряним. 10. Усі вимірювання і обчислення провести у випадку послідовного з'єднання трьох відомих опорів, причому R = R1 + R2 + R3.
Висновок: я навчився перевіряти закон Ома для постійного струму, і сскладати електричне коло.
Page1of 3
Uploaded by PresidentBaboon4117 on coursehero.com