Üslü-Sayılar-Test-2-K.pdf

School
Wiregrass Ranch High School*
*We are not endorsed by this school
Course
ALGRBRA 124A
Pages
3
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by SuperHumanPantherMaster951 on coursehero.com

Üslü-Sayılar-Test-2-K.pdf

School
Wiregrass Ranch High School*
*We are not endorsed by this school
Course
ALGRBRA 124A
Pages
3
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by SuperHumanPantherMaster951 on coursehero.com
Testin Çözümü matematikchi.net ( ) = = = = − = − 5 0 2 2 2 A şa ğıdakilerden hangileri doğrudur? I) 2 32 II) 17 17 1 III) 5 25 IV) 3 9 V) 3 9 1. 2 1 2 2 2 i şleminin sonucu kaçt ır? 2 2. ( ) + − 2 2 3 5 i şleminin sonucu kaçt ır? 3. ( ) + = 3 x 1 0,2 5 ise x kaçt ır? 4. 1 1 1 1 +3 i şleminin sonucu kaçt ır? 2 5. ( ) ( ) 4 5 3 6 3 i şleminin sonucu kaçt ır? 3 6. ( ) + 2 x 1 2 =64 ise x kaçt ır? 7. = = a a b b 2 4 ve 3 . 3 81 ise a kaçt ır? 2 8. Üslü Sayılar Test 2 - Kolay Seviye Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net E E C B C E D D A) Hiçbiri B) II,IV C) I,III D) III,IV E) I,III,V 3 7 A) B) C) 8 D) 12 E) 14 2 2 A) 1 B) 4 C) 16 D) 20 E) 25 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 1 7 A) B) 1 C) D) 3 E) 5 3 3 1 1 A) B) 1 C) D) 3 E) 9 9 3 1 A) 0 B) C) 1 D) 2 E) 8 2 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 12 : 24-12 : 41 t - Y 1 , 1 , v c + = = p ~ X ~ 20 O 3 - 18 7 3 h = 11 O i = 9 & 6 2 -g + 25 = 16 ? O O X I 3 22 Y Y H * 1 3 .... O
matematikchi.net + + = 9 9 9 5x 10 3 3 3 3 denklemini sa ğlayan x değeri kaçtır? 13. 10 9 8 3 3 i şleminin sonucu kaçt ır? 3 14. + + + a 3 a 2 a 1 5 5 i şleminin sonucu kaçt ır? 5 15. + = x 3 x x 2 6 ise 3 kaça e şittir? 12. + + + = x 2 x 1 x 2.3 3 6.3 15 denklemini sa ğlayan x değeri kaçtı r? 16. matematikchi.net Üslü Sayılar Test 2 - Kolay Seviye Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net C D B E D A B A A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 6 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 A) 15 B) 20 C) 25 D) 35 E) 50 6 6 5 . 2 i şleminin sonucu kaç basamakl ıdı r? 9. A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 = x x x 9 x 2 . 3 . 5 9 10 denklemini sa ğlayan x değeri kaçtı r? 10. A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 8 7 9 6 i şleminin sonucu kaçt ır? 2 .3 11. 2 3 A) 1 B) C) 2 D) E) 6 3 2 A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 9 a O 10 = 5x - 100 10 = 7 bes . 20 = 5X 3 . g 3 . -1 . 39 = 3 / & O = E 55 ~ 57 37 . 3 d O 2 . 55 32 + 3 3 - 6 . 3 # . 22 3 O 3 + 6 3 3 * /132 2 + 3 + 6 = 15 2 = 3 & 333 = 15
matematikchi.net + = = = − = x x 1 x 3x 2 3 ise a şa ğıdakilerden hangisi doğr udur? I) 2 6 II) 2 3 III) 2 27 17. A) I B) II C) I,III D) II,III E) Hepsi = a 7 2b 4 a ve b tam say ılar olmak üzere 3 5 Buna göre a ve b tam say ılarının ç arp ımı kaçtır? 19. ( ) + = = = − = − x 3 x 1 denklemi için a şa ğıdaki ifadelerd en hangileri do ğrudur? I) x 1 olabilir. II) x 1 olabilir. III) x 3 olabilir. 20. = x 3 10 ise x a şa ğıdaki aralıkların hangisi ndedir? 21. = = x 4 5 y 3 2 3 2 ise x.y kaçt ır? 18. + 4x 12 8x 20 1 1 < 3 3 denklemini sa ğlayan en büyük x ta m say ısı kaçt ır? 23. ( ) ( ) + = = 2 x x x 2 6.2 8 0 Yukar ıda ki denklemi sağlayan x de ğerlerinin toplam ı kaçtır? İpucu : 2 a diyerek çözünüz. 24. Üslü Sayılar Test 2 - Kolay Seviye matematikchi.net Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net C C C E D E C A A) 12 B) 14 C) 20 D) 24 E) 30 A) 9 B) 10 C) 14 D) 18 E) 21 A) I B) III C) I,II D) II,III E) Hepsi A) 1 x 0 B) 0 x 1 C) 1 x 2 D) 2 x 3 E) 3 x 4 ( ) ( ) ( ) = = = 10 5 10 2 10 3 a 2 b 5 c 3 a, b, c nin do ğru sıralanışı aşağı dakilerden hangisindedir? 22. A) a b c B) b a c C) c a b D) c b a E) b c a A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
Page1of 3
Uploaded by SuperHumanPantherMaster951 on coursehero.com