letter to aprent.docx

School
Ateneo de Manila University*
*We are not endorsed by this school
Course
FILIPINO 101
Pages
1
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by louisejanedavid on coursehero.com
September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect) September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect) September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect) September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect) September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect) September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect) September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect) September 14, 2023, Magandang araw po. Pinapabatid po sa mga magulang na sa darating na Biyernes, Setyembre 15, 2023 , sa ganap na ika- 9:30 ng umaga, sa MLQHS school ground po ay gaganapin ang Unang Pagpupulong ng mga magulang S Y. 2023-2024. At susundan ng pangklaseng pagpupulong (Homeroom PTA) sa mga bawat silid-aralan ng bawat pangkat. Mangyaring ang lahat ay inaasahang dumalo at makiisa sa gawain. Maraming salamat po. Mga activity: 1. General assembly 2. HRPTA election 3. SRPTA election 4. Other matters Lubos na gumagalang, Louise Jane D. Alba Gurong Tagapayo (7-Respect)
Page1of 1
Uploaded by louisejanedavid on coursehero.com