AE26D901-369B-457A-98AF-AF1988B3E7EC.jpeg

School
Uni. Akureyri*
*We are not endorsed by this school
Course
SOCIOLOGY FLOGGJOF2
Pages
1
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by SargentMetal1077 on coursehero.com
| island er adili ad fidlda alpjodasamninga um mannrettindi « Auglysing um adild islands ad alpjédasamningi um stédu fléttamanna, nr. 74 9. desember 1955 + Alpjodasamningur um afnam alls kynpattamisréttis, nr. 14 1. oktéber 1968 + Félagsmalasattmali Evrépu, nr. 3 22. januar 1976 * Alpjédasamningur um borgaraleg og stjornmalaleg réttindi, nr. 10 28. agust 1979 + Alpjédasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, nr. 10 28. agust 1979 * Samningur um afnam allrar mismununar gagnvart konum, nr. 5 10. oktéber 1985 + Lbg vegna adildar islands ad Evrépusamningi um varnir gegn pyndingum og émannlegri eda vanvirdandi medferd eda refsingu, nr. 15 27. mars 1990 « Samningur Sameinudu pjédanna um réttindi barnsins, nr. 18 2. névember 1992 (Barnasattmalinn) « Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, mannlegri eda vanvirdandi medferd eda refsingu, nr. 19 25. oktéber 1996 B HASKOLI ISLANDS mannréttindi og jafnretti Log_ um mannréttindasattmala Evropu, nr. 62 19. mai 1994 Log um jafna stodu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10 6. mars 2008 Log um rétt kvenna til embaettisnams, namsstyrks og embeetta, nr. 37 11. juli 1911 Log um launajofnud kvenna og karla, nr. 60 29. mars 1961 Log um jafna medferd 6had kynpaetti og bjédernisuppruna, nr. 85 25. juni 2018 Log um kynraent sjalfraedi, nr. 80 1. juli 2019a Log_um jafna medferd a vinnumarkadi 2018/nr. 86 HASKOLI iISLANDS B
Page1of 1
Uploaded by SargentMetal1077 on coursehero.com